Tebliğler

1) Medenî Kanunda Kadın, Geçmişten Günümüze Kadın Hakları Paneli, S.Ü. Hukuk Fakültesi, Konya 5. 12. 1994.

2) Aile Hukuku Alanında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları, Dünden Bugüne Aile Yapımız ve Aile İçi ilişkiler Paneli, Meram Halk Eğitim Merkezi, Konya 22. 1 1997.

3) Türk Özel Hukukunda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Karşılaşılan Bazı Sorunlar, Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Organ Nakli, Uluslararası Sempozyum, Aybay Vakfı, İstanbul 18 10.1997 (Tebliğ Özeti: Açık Sayfa, S. 7, Ekim 1997, sh. 21 – 22).

4) Yeni Medenî Kanunda, Kadın Hakları Alanında Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler, Şanlı Urfa Uluslararası 9. Kültür ve Sanat Haftası, Kadın Hakları Paneli, Şanlı Urfa Valiliği – Türk Hukuk Enstitüsü, Şanlı Urfa 23.10.1999.

5) Türk Hukukunda Eşler Arasındaki Mal Rejimleri ve Alanda Yapılması Düşünülen Değişiklikler, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi, İlmî Konferanslar Haftası, Türkistan / Kazakistan, 9.5.2000.

6) Türk Aile Hukukundaki Değişiklikler ve Sonuçları, Dünyada Kadın ve Politika, Uluslararası Sempozyum, S.Ü. Hukuk Fakültesi – Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Konya 2001.

7) Çocuk Hakları ve Çocuğun Korunması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocuk Şöleni, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Çocuk Hakları, Panel, Türkiye Kamu – Sen Türk Eğitim – Sen Genel Merkezi ve Konya Şubeleri, Konya 22.4.2001.

8) Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Eşya ve Miras Hukuku Alanında Yapılan Bazı Değişiklikler, Medeni Kanun Paneli, Adana Barosu, Adana 18. 1. 2002.

9) Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Eşya Hukuku Alanında Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler, Medeni Kanun Paneli, Mersin Barosu, Mersin 19. 1. 2002.

10) Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Sivas Barosu, Yeni Medeni Kanun Paneli, Sivas 16.3.2002.

11) Yeni Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Bu Alanda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar “Türk Medenî Kanunu (Değişiklikler ve Uygulaması)” Paneli, Osmaniye Barosu, Osmaniye 30.3.2002.

12) Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri Kısmında Yapılan Değişiklikler, Salı Konferansları, S.Ü. Hukuk Fakültesi, Konya 12.4.2002.

13) Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Türk Medeni Kanun Sempozyumu, Konya Barosu, Konya, 18. 5. 2002.

14) Medenî Kanun İle Getirilen Yeni Şerh İmkânları ve Çocuk Malları Üzerinde Ana – Babanın Tasarruf Yetkisi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Medeni Kanun Paneli, Ankara, 22.5.2002.

15) Nesep Hukuku Alanında Yeni Medenî Kanun İle Getirilen Düzenlemeler, Salı Konferansları, S. Ü. Hukuk Fakültesi, Konya, 30 5.2002.

16) Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Yeni Medenî Kanun Paneli, Türk Hukuk Enstitüsü, Ankara 9 2. 2002.

17) Organ Nakillerini Güçleştiren Hukukî Problemler ve Bazı Çözüm Önerileri, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan 15 – 16 Mayıs 2006.

18) Hekimin Hukukî Sorumluluğu, VII. Adli Bilimler Kongresi, Adli Tıp Uzmanları Derneği – S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 11- 14 Mayıs 2006.

19) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Borçlar Kanunu Tasarısı” Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kayseri Barosu Başkanlığı, 16.02.2007 Kayseri.

20) Yunanistan Avrupa Birliği Kriterlerinden Muaf mı? Batı Trakya’da Türk Varlığı Paneli, Türk Ocakları Genel Merkezi 6.4.2007 Ankara’da (Tebliğin Tam Metni Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi Yıl 2007 Temmuz S. 123 ve Ağustos S. 124′ de iki bölüm halinde yayınlanmıştır)

21) 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü ve Türk Dünyası, Konferans, S.Ü. Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği – Türk hukuk Enstitüsü Konya Şubesi, Konya 29.03.2008.

22) Kötü İfa – Eksik İfa – Ayıplı İfa Ayrımı ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları (Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk – İsviçre Medeni Hukuku 17-18-19-20 Şubat 2016, II. Cild, Ankara 2017.) (PDF GÖRÜNTÜLE)