İçeriğe geç

Biyografi
Prof. Dr. Şahin Akıncı, 1963 yılında Konya’nın Beyşehir İlçesine bağlı Sarıköy’de doğdu. Önce Sarıköy İlkokulu’nu, ardından Konya Dumlupınar Ortaokulu’nu bitirdi. Ortaokuldan sonra, Konya Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümüne girdi. Bir yıl sonra Teknik Liseye geçti.
Lise son sınıfta hukukçu olmaya karar verdi ve ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi.
Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1986 yılında tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
“Roma Hukukunda ve Çağdaş Hukukta Kazandırıcı Zamanaşımı” konulu yüksek lisans tezini Prof. Dr. Özcan Çelebican’ın danışmanlığında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 yılında tamamladı. Aynı yıl doktora çalışmalarına başladı. Doktora aşamasında Medenî Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevliliğine geçti. “Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar” isimli doktora tezini 1994 yılında Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın danışmanlığında tamamlayarak doktor ünvanını aldı.
1998 yılında Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda doçent, 2005 yılında ise aynı dalda Profesör oldu.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1995 yılından sonra değişik zamanlarda yaklaşık olarak beş yıl kadar dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 yılında ders vermek üzere gittiği Kazakistan’ın Türkistan Şehrindeki Uluslararası Türk–Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir dönem öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı yaptı. 2010 yılında Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanlığı görevini üstlendi ve üç yıl bu görevi yürüttü.
Uzun yıllar çok sayıda davada bilirkişilik yaptı, yüzlerce bilirkişi raporu hazırladı.
Medenî Hukukçular Derneği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Hilâl Eğitim Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. Her üç kurumun da değişik zamanlarda yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüttü.
2007 yılında Türk Hukuk Enstitüsü yılın hukukçusu ödülüne lâyık görüldü.
2013–2016 yılları arasında Konya’da çıkan iki farklı mahalli gazetede köşe yazarlığı yaptı.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılının Ocak ayında emekli olan Prof. Dr. Şahin Akıncı, bu tarihten itibaren iki yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptı.
Çeşitli dönemlerde Medenî Hukuk ve Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini de yürüten Prof. Dr. Şahin Akıncı’nın yayınlanmış dokuz kitabı, bir kitapta bölüm yazarlığı, çok sayıda makalesi ve tebliği bulunmaktadır. Yabancı dili Almancadır. Ayrıca orta düzeyde Kazak Türkçesi bilmektedir.
Evli, iki çocuk babası ve Balamir’in dedesi olan Prof. Dr. Şahin Akıncı, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Özel Hukuk Bölüm Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.