Makaleler

1) Seracılığın Geliştirilmesi Amacıyla Kamu Arazisi Üzerinde Üst Hakkı Tesisi S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998.

2) İrade Muhtariyeti İlkesi Ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi Ve Ölüm Orucu, S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998.

3) Alacaklının Temerrüdü, S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1999, C. 7, S. 1 – 2, sh. 97 – 113.

4) Hukuk Eğitimi Üzerine Düşünceler, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2001, C. 9, S. 1 – 2, sh. 9 – 48.

5) Türkiye’de İmam Nikâhı ve Köylerde Muhtarların Yaptıkları Evlenme Akitlerinin Geçerliliği, Ata Dergisi, Yıl 1994, Sayı 6, sh. 49-54.

6) Türk Özel Hukuku’nda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Gerçekleştirilmesi Düşünülen Yeni Düzenlemeler, Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Konya 1995, s. 427-448.

7) Roma Hukukunda Şirket (Societas) Akdi ve Bunun Türk Hukuku’na Etkisi, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996, s. 137-151.

8) Organ Nakli Açısından Ölüm Zamanının Tespiti, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl, 1, S. 7, Haziran 1996, s. 3-13.

9) Medenî Kanunda Kadın ve Aile (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde yayınlanmak üzere teslim edilmiştir)

10) Belirli Vadeli Bononun Süresinde İbraz Edilmemesinde temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 35 – 62.

11) Özel Öğrenci Yurdu İle Yapılan Sözleşmenin Öğrenci Tarafından Süresinden Önce Feshi ve Verilen Senedin İptali, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 53- 69.