Eserler

  1. Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ – Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, (Doktora tezi), Ankara 1996.
  2. Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998. (PDF GÖRÜNTÜLE)
  3. Roma Hukuku Dersleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Konya 2003.
  4. Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku, Özel hükümler, Türk – Kazak Hukuku, Konya 2004. (PDF GÖRÜNTÜLE)
  5. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004. (PDF GÖRÜNTÜLE)
  6. Türk Medenî Kanunu, Borçlar Kanunu (Süleyman Yalman ve Mehmet Altunkaya ve Abdurrahman Savaş İle Birlikte), Konya 2005.
  7. Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 3. Baskı, Konya 2006.
  8. Roma Hukuku, Pratik Çalışmalar, Konya 2007.