Yazar: Şahin Akıncı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya 2018. —————-: Borçlar Hukuku Uygulamaları, Olaylar ve Yorumlar, Konya 2017. Akıntürk, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1994. Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, II, İstanbul 2016. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2019. Feyzioğlu, N. Metin.; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler C. I, II, İstanbul …