Yazar: Şahin Akıncı

Üç adet kitap ve bir adet tebliğ, siteye yüklenmiştir. PDF biçiminde görüntülemek için “Eserler” ve “Tebliğler” sayfalarına gidiniz.

2019 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Güz Dönemi final imtihanı cevap anahtarı, “Cevap Anahtarları” sayfasına eklenmiştir.

Sayfaya gitmek için tıklayın.

Özel Öğrenci Yurdu İle Yapılan Sözleşmenin Öğrenci Tarafından Süresinden Önce Feshi ve Verilen Senedin İptali

Prof. Dr. Şahin AKINCI* Davacı F.H. tarafından B.M. Eğitim Kurumları aleyhine Konya Tüketici Mahkemesinde açılan menfi tespit davası mahkeme tarafından kabul edilerek davacı lehine karara bağlanmıştır. Davalı tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş ve oy birliği ile onanmıştır. I. İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI[1] Davaya bakan Konya Tüketici Mahkemesinin kararı şu şekildedir: …

BELİRLİ VADELİ BONONUN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE TEMERRÜT VE TEMERRÜDÜN SONUÇLARI*

Prof. Dr. Şahin AKINCI* I. GİRİŞ Borcun ifa edileceği yer Borçlar Kanunu m. 73’de düzenlenmiştir. Hükme göre ifa yeri tarafların sarih ya da zımnî arzusuna göre tayin edilir. Eğer bu konuda bir anlaşma yoksa para borçlarında ifa yeri, alacaklının verme zamanındaki ikametgâhıdır. Şu halde para borçları götürülecek borçlardandır[1]. Bu nedenle alacaklı borçlunun ayağına gitmek zorunda …

Tavsiye Olunan Kitaplar

52. İlber Ortaylı: Mustafa Kemal Atatürk 51. İlber Ortaylı: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı 50. Eflatun (Çev. Nejat Bozkurt): Sokrates’in Savunması, 100 Temel Eser Dizisi 49. Yaşar Kutluay: Siyonizm ve Türkiye 48. Levis Grassic Gibbon: Spartaküs 47. Ross Leckie: Alplerin Fatihi Hannibal 46. Tarık Mümtaz Göktepe: İmam Şamil 45. İsmail Bilgin: 57. …

Roma Hukuku Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Prof. Dr. Şahin Akıncı: Roma Hukuku Dersleri ————————–: Roma Borçlar Hukuku Prof. Dr. Şahin Akıncı / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş: Roma Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Özcan Çelebican: Roma Hukuku Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu/ Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş: Roma Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ziya Umur: Roma Hukuku Ders Notları Ord. Prof. Dr. Andreas B. …