Yazar: Şahin Akıncı

Tavsiye Olunan Kitaplar

52. İlber Ortaylı: Mustafa Kemal Atatürk 51. İlber Ortaylı: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı 50. Eflatun (Çev. Nejat Bozkurt): Sokrates’in Savunması, 100 Temel Eser Dizisi 49. Yaşar Kutluay: Siyonizm ve Türkiye 48. Levis Grassic Gibbon: Spartaküs 47. Ross Leckie: Alplerin Fatihi Hannibal 46. Tarık Mümtaz Göktepe: İmam Şamil 45. İsmail Bilgin: 57. …

Roma Hukuku Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Prof. Dr. Şahin Akıncı: Roma Hukuku Dersleri ————————–: Roma Borçlar Hukuku Prof. Dr. Şahin Akıncı / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş: Roma Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Özcan Çelebican: Roma Hukuku Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu/ Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş: Roma Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ziya Umur: Roma Hukuku Ders Notları Ord. Prof. Dr. Andreas B. …

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya 2018. —————-: Borçlar Hukuku Uygulamaları, Olaylar ve Yorumlar, Konya 2017. Akıntürk, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1994. Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, II, İstanbul 2016. Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2019. Feyzioğlu, N. Metin.; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler C. I, II, İstanbul …