Roma Hukuku Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Prof. Dr. Şahin Akıncı: Roma Hukuku Dersleri

————————–: Roma Borçlar Hukuku

Prof. Dr. Şahin Akıncı / Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş: Roma Hukuku Pratik Çalışmalar

Prof. Dr. Özcan Çelebican: Roma Hukuku

Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu/ Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş: Roma Hukuku Dersleri

Prof. Dr. Ziya Umur: Roma Hukuku Ders Notları

Ord. Prof. Dr. Andreas B. Schwarz (Çev. Türkan Rado): Roma Hukuku Dersleri

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş : Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Ord. Prof. Dr. Paul Koschaker/ Prof. Dr. Kudret Ayiter: Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları

Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu: Roma Borçlar Hukuku

Prof. Dr. Türkân Rado: Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş: Roma Eşya Hukuku

Prof. Dr. Özcan Çelebican: Roma Eşya Hukuku